Produkty
Kontakt

MOJ S.A.
ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice

T: +48 (32) 604 09 00
F: +48 (32) 604 09 01
E: sekretariat@moj.com.pl

Sprzęgło paskowe górnicze typu SpG

Sprzęgło SpG jest przeznaczone do przenoszenia momentu obrotowego z silnika napędowego i przekazywania go urządzeniu napędzanemu.

Powiększ Sprzęgło paskowe górnicze typu SpG

Urządzeniami napędzanymi mogą być np. przenośniki taśmowe i zgrzebłowe, sprężareki, pompy, wentylatory itp.

Warunki pracy

Sprzęgło może być stosowane do pracy w podziemnych zakładach górniczych zaliczanych do stopnia a, b lub c zagrożenia wybuchu metanu oraz klasy A lub B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.

Dane techniczne i odchyłki montażowe

Wielkość sprzęgła SpG 500 SpG 1250
Moment nominalny Mo [Nm] 500 1250
Maksymalna prędkość obrotowa nmax [obr/min] 1500 1500
Odchyłka montażowa poosiowa ΔP[mm] 4,0 5,0
Odchyłka montażowa promieniowa ΔPr [mm]1 3,0 3,5
Odchyłka montażowa kątowa ΔK [°]1 4,0 4,0

 

1 - podane odchyłki są wartościami maksymalnymi i nie mogą występować jednocześnie, dopuszczalne są jedynie wartości w stopniu proporcjonalnym (np.: 30% ΔPr + 70% ΔK). 

Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.