Produkty
Kontakt

MOJ S.A.
ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice

T: +48 (32) 604 09 00
F: +48 (32) 604 09 01
E: sekretariat@moj.com.pl

Sprzęgło wysokoelastyczne DUAL

Sprzęgło z wkładką DUAL składa się z dwóch piast oraz wkładki elastycznej. Kształty wkładki elastycznej zapewniają optymalną wzajemną współpracę nawet w warunkach niedokładnego wyosiowania wałów silnika i urządzenia napędzanego.

Powiększ Sprzęgło wysokoelastyczne DUAL

Znaczna podatność wkładki elastomerowej skutkuje minimalizacją poosiowych i promieniowych sił działających na łożyska. Sprzęgła wysokoelastyczne z wkładką DUAL nie wymagają smarowania i są odporne chemicznie. Sprzęgło cechuje szybki montaż oraz mała ilość części zamiennych. Sprzęgła z wkładką DUAL konstruowane są stosownie do indywidualnych cech układu napędowego oraz potrzeb klienta.

Zastosowanie

Sprzęgła wysokoelastyczne rozbieralne typu DUAL to specjalna konstrukcja sprzęgieł a zastosowana technologia przy ich wytwarzaniu pozwala na ich stosowanie w podziemiach kopalń w strefach zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego. Sprzęgła te przeznaczone są do przeniesienia napędu z silnika elektrycznego na przekładnię zębatą napędów maszyn i urządzeń takich jak: pompy, wentylatory, mieszalniki, wirówki, przenośniki taśmowe, rolkowe, suwnice, itp..

Kraj pochodzenia

Produkcja własna MOJ S.A.

Dane techniczne

Wielkość wkładki DUAL TKN TKmax φN φmax nmax Kr Ka Kw ΦD ΦAmax L S
[Nm] [Nm] [°] [°] [min-1] [mm] [mm] [°] [mm] [mm] [mm] [mm]
002 21 42 5 10 7500 1,6 4,7 4 89 20 146 78
003 41 82 5 10 7500 1,6 4,7 4 102 28 184 78
004 62 124 8 16 7500 1,6 4,7 4 116 34 184 78
005 105 210 8 16 7500 1,6 6,3 4 137 42 184 97
010 164 328 10 20 7500 1,6 6,3 4 162 52 184 97
020 260 520 10 20 6600 2,4 6,3 3 184 65 238 108
030 412 824 9 18 5800 2,4 6,3 3 210 80 238 116
040 622 1244 9 18 5000 2,4 6,3 3 241 100 238 124
050 864 1728 6 12 4200 2,4 6,3 3 279 130 238 140
060 1412 2824 6 12 3800 3,2 9,5 2 318 140 318 160
070 2486 4972 8 16 3600 3,2 9,5 2 356 150 318 175
080 4463 8926 10 20 2000 3,2 9,5 2 406 170 318 222
100 9605 19210 11 22 1900 4,8 15 1,5 533 220 - 248
120 19211 38400 10 20 1800 4,8 15 1,5 635 300 - 294
140 38442 76840 10 20 1500 4,8 15 1,5 762 380 - 352

 

Opis:

TKN - Moment nominalny - moment, który może przenosić sprzęgło podczas pracy ciągłej
w dopuszczalnym zakresie obrotów. Moment ten powinien przewyższać moment znamionowy napędzanego urządzenia o wartość zależną od charakteru pracy, obrotów, temperatury, przewidywanych odchyłek geometrycznych.

TKmax - Moment maksymalny - największa wartość, do której może krótkotrwale wzrastać moment obciążający sprzęgło.

φN - Kąt względnego obrotu połówek sprzęgła obciążonego momentem nominalnym.

φmax - Kąt względnego obrotu połówek sprzęgła obciążonego momentem maksymalnym.

nmax - Maksymalna prędkość obrotowa.

Kr - Dopuszczalna nie współosiowość połówek sprzęgła podczas pracy ciągłej.

Ka - Dopuszczalne rozciągnięcie lub ściśnięcie wkładki elastomerowej podczas pracy ciągłej.

Kw - Dopuszczalny kąt skoszenia osi połówek sprzęgła podczas pracy ciągłej.

ΦD - Zewnętrzna średnica wkładki elastomerowej.

ΦAmax - Największa średnica otworu w piaście.

L- Długość wkładki elastomerowej (dwa warianty wg oznaczeń L i S).

 

Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.