Produkty
Kontakt

MOJ S.A.
ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice

T: +48 (32) 604 09 00
F: +48 (32) 604 09 01
E: sekretariat@moj.com.pl

Sprzęgło wysokoelastyczne MOJ

Podstawowym zadaniem sprzęgieł wysokoelastycznych rozbieralnych typu MOJ jest połączenie silnika napędowego elektrycznego z wałem przekładni urządzenia napędzanego. 

Powiększ Sprzęgło wysokoelastyczne MOJ

Zaletą tych sprzęgieł jest to, że wymiana elementów elastycznych zużywających się w trakcie eksploatacji nie wymaga demontażu sprzęgła z układu napędowego. Dotyczy to zarówno wkładki typu "U" jak i segmentu typu "F". Dostęp do elementów elastycznych jest promieniowy.

Warunki pracy

Ponadto sprzęgła te charakteryzują się dużymi możliwościami tłumienia zmiennych dynamicznych, szczególnie w trudnych warunkach pracy napędu. Mogą być stosowane w maszynach przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych w strefach a, b lub c zagrożenia wybuchem metanu, oraz A i B stopnia zagrożenia wybuchem pyłu węgłowego, pod warunkiem, że maszyny z zabudowanymi sprzęgłami będą posiadały badanie typu WE.

Zastosowanie

Podstawowym zastosowaniem sprzęgieł elastycznych typu MOJ jest połączenie silnika napędowego elektrycznego z wałem przekładni w napędach przenośników taśmowych i zgrzebłowych, sprężarek, pomp, wentylatorów i innych urządzeń.

Dane techniczne

Sprzęgło typu MOJ (wielkość mechaniczna)   8 16 32 50 75
Moc przenoszona (1500 obr. / min) kW 55-132 200 315 500 750
Maksymalna prędkość obrotowa min -1 3000 3000 3000 1500 1500
Moment  znamionowy Nm 1080 2300 4600 4150 6000
Moment  dynamiczny Nm 3240 6900 13800 12450 15000
Odkształcenie kątowe sprzęgła przy momencie nominalnym
dla twardości elastomeru 90°Sh φN
(°) ok.5 ok.5 ok.5 ok.5 ok.5
Odchyłka montażowa poosiowa ΔP
(dla miejsca zabudowy)
mm 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3
Odchyłka montażowa, odchyłka promieniowa ΔPr mm 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Dopuszczalny kąt skoszenia osi połówek sprzęgła
podczas pracy ciągłej ΔKw
(°) 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.