Produkty
Kontakt

MOJ S.A.
ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice

T: +48 (32) 604 09 00
F: +48 (32) 604 09 01
E: sekretariat@moj.com.pl

Sprzęgło elastyczne SPIN

Podstawowym zastosowaniem sprzęgieł elastycznych rozbieralnych typu SPIN jest połączenie silnika napędowego elektrycznego lub hydraulicznego z wałem urządzenia napędzanego. Zaleca się je stosować wszędzie tam gdzie jest utrudniony demontaż silnika.

Powiększ Sprzęgło elastyczne SPIN

Wkładkę typu "U" można wymienić bez demontażu silnika z układu napędowego. Sprzęgła typu SPIN ze względu na swą prostą budowę (zastosowano jedynie element elastyczny typu "U") nie należy stosować w układach napędowych z bardzo dużymi zmianami dynamicznymi momentu obrotowego.

Warunki pracy

Sprzęgła typu SPIN dobrze znoszą niedokładność kątową ustawienia czopów silnika względem urządzenia napędzanego, natomiast wymagają dokładniejszego ustawienia promieniowego. Mogą być stosowane w maszynach przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych zaliczanych do stopnia a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węgłowego, pod warunkiem, że maszyny z zabudowanymi sprzęgłami będą posiadały badanie typu WE.

Zastosowanie

Podstawowym zastosowaniem sprzęgieł elastycznych typu SPIN - jest połączenie silnika napędowego elektrycznego, hydraulicznego z wałem urządzenia napędzanego np. przekładni w napędach przenośników taśmowych i zgrzebłowych, sprężarek, pomp, wentylatorów i innych urządzeń. Zaleca się stosować wszędzie tam gdzie jest utrudniony demontaż silnika. Wkładkę typu „U” można wymienić bez demontażu silnika z układu napędowego.

Dane techniczne

Sprzęgło typu SPIN ( wielkość mechaniczna)   4 8 16 32 50 75
Moc przenoszona (1500 obr/min) kW 55 100-132 200 315 500 750
Maksymalna prędkość obrotowa min -1 3000 3000 3000 3000 1500 1500
Moment  znamionowy Nm 350 852 1283 2020 3000 4000
Moment  dynamiczny Nm 875 2129 3207 5051 8000 10000
Odkształcenie kątowe sprzęgła przy momencie nominalnym
dla twardości elastomeru 90°Sh φN
(°) ok. 5 ok. 6 ok. 6,5 ok. 7 ok. 5 ok. 5
Odchyłka montażowa poosiowa ΔP
(dla miejsca zabudowy)
mm 1–1,5 1–1,5 1–1,5 1–1,5 1–1,5 1–1,5
Odchyłka montażowa – odchyłka promieniowa ΔPr mm 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Dopuszczalny kąt skoszenia osi połówek sprzęgła
podczas pracy ciągłej ΔKw
(°) 1,5 1,5 1,5 1 1 1
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.