Produkty
Kontakt

MOJ S.A.
ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice

T: +48 (32) 604 09 00
F: +48 (32) 604 09 01
E: sekretariat@moj.com.pl

Sprzęgło elastyczne GIGANT

Podstawowym zastosowaniem sprzęgieł elastycznych typu GIGANT jest połączenie silnika napędowego elektrycznego z wałem przekładni w napędach przenośników taśmowych i zgrzebłowych, sprężarek, pomp, wentylatorów i innych urządzeń.

Powiększ Sprzęgło elastyczne GIGANT

Sprzęgła te charakteryzują się zwartą budową. Sprzęgła te mogą znaleźć zastosowanie wszędzie tam gdzie jest utrudniony demontaż silnika. Segment elastyczny typ "F" można wymienić bez demontażu sprzęgła z układu napędowego. Sprzęgła te dobrze tłumią zmienne dynamiczne momenty obrotowe. Wymagają jednak dokładniejszego wyosiowanie układu napędowego.

Warunki pracy

Mogą być stosowane w maszynach przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych zaliczanych do stopnia a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węgłowego, pod warunkiem, że maszyny z zabudowanymi sprzęgłami będą posiadały badanie typu WE.

Zastosowanie

Podstawowym zastosowaniem sprzęgieł elastycznych rozbieralnych typu GIGANT jest połączenie silnika napędowego elektrycznego z wałem przekładni w napędach przenośników taśmowych i zgrzebłowych, sprężarek, pomp, wentylatorów i innych urządzeń. Zaleca się stosować wszędzie tam gdzie jest utrudniony demontaż silnika. Segment elastyczny można wymienić bez demontażu silnika z układu napędowego.

Dane techniczne

Sprzęgło typu GIGANT ( wielkość mechaniczna)   4 8 16 32 50 75
Moc przenoszona (1500 obr/min) kW 55 100-132 200 315 500 750
Maks. prędkość obr. min -1 3000 3000 3000 3000 3000 1500
Moment  znamionowy Nm 560 760 1610 3220 3000 4000
Moment  dynamiczny Nm 1680 2280 4830 9660 8000 10000
Odkształcenie kątowe sprzęgła przy momencie nominalnym
dla twardości elastomeru 90 °Sh φN
(°) ok. 5 ok. 6 ok. 6,5 ok. 7 ok. 5 ok. 5
Odchyłka montażowa poosiowa ΔP
(dla miejsca zabudowy)
mm 1–1,5 1–1,3 1–1,3 1–1,3 1–1,5 1–1,5
Odchyłka montażowa – odchyłka promieniowa ΔPr mm 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Dopuszczalny kąt skoszenia osi połówek sprzęgła
podczas pracy ciągłej ΔKw
(°) 1,5 1,5 1,5 1 1 0,8
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.