Relacje inwestorskie

Walne Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach  na dzień 30 maja 2022 r.

Zarząd spółki MOJ S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz w związku z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych i § 11 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 maja 2022 roku, o godzinie  8.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. z siedzibąw Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędziesię w siedzibie Spółki.

Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki o firmie MOJ S.A. i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniazwołanego na dzień
29 kwietnia 2022 roku.

Stan na dzień 29 kwietnia 2022  roku

 • łączna liczba akcji: 9.827.114
 • liczba głosów z akcji: 14.120.589

Akcje w liczbie 4.293.475 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi.
Akcje w liczbie 4.265.525 są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Akcje w liczbie 1.268.114 są akcjami imiennymi zwykłymi.

Informacje o odbytych zgromadzeniach

 • Dokumentacja ZWZA z dnia 31.05.2021 r.
 • Dokumentacja NWZA z dnia 18.11.2020 r.
 • Dokumentacja ZWZA z dnia 15.07.2020 r.
 • Dokumentacja ZWZA z dnia 27.05.2019 r.
 • Dokumentacja ZWZA z dnia 13.06.2018 r.
 • Dokumentacja NWZA z dnia 09.10.2017 r.
 • Dokumentacja NWZA z dnia 11.09.2017 r.
 • Dokumentacja ZWZA z dnia 29.06.2017 r.
 • Dokumentacja ZWZA z dnia 27.06.2016 r.
 • Dokumentacja ZWZA z dnia 26.06.2015 r.
 • Dokumentacja ZWZA z dnia 24.06.2014 r.
 • Dokumentacja NWZA z dnia 31.10.2013 r.
 • Dokumentacja ZWZA z dnia 10.09.2013 r.
 • Dokumentacja ZWZA z dnia 21.06.2013 r.
 • Dokumentacja NWZA z dnia 28.02.2013 r.
 • Dokumentacja ZWZA z dnia 22.06.2012 r.
 • Dokumentacja ZWZA z dnia 29.06.2011 r.
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.