Relacje inwestorskie

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
Fasing GK S.A. 6031509 61,4% 10324984 73,1%
Pozostali 3795605 38,6% 3795606 26,9%
Razem 9827114 100% 14120590 100%
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.