Relacje inwestorskie

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
Fasing GK S.A. 6031509 61,4% 10324984 73,1%
Pozostali 3795605 38,6% 3795606 26,9%
Razem 9827114 100% 14120590 100%
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.