Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

20-06-2024
RB_9_2024
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MOJ S.A. odbytym w dniu 20 czerwca 2024 roku.
20-06-2024
RB_W_10_2024
Treść uchwał przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MOJ S.A. w Katowicach.
20-06-2024
RB_11_2024
Informacja o sprzeciwie zgłoszonym do Protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.
24-05-2024
RB_W7_2024
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 20 czerwca 2024 roku.
24-05-2024
RB_W8_2024
Projekty uchwał na ZWZA
Wszystkie raporty
28-05-2024
SA-Q1/2024
Raport kwartalny SA-Q 1/2024
25-04-2024
RR_2023
Raport roczny 2023
23-11-2023
SA-Q3_2023
SA-Q3_2023
28-09-2023
SA-P 2023
Raport okresowy za I półrocze 2023
25-05-2023
SA-Q 1/2023
Raport okresowy za Q1 2023
Wszystkie raporty
24-05-2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
29-01-2024
Termin przekazania raportów okresowych w 2024 roku
Wszystkie raporty
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.