Relacje inwestorskie
24-06-2020
RB-W9_2020 / Umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A.

Zarząd Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach informuje , że na żądanie Zarządu Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A z siedzibą w Katowicach akcjonariusza spółki MOJ S.A. któremu przysługuje 4293475 akcji imiennych serii A , na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych zamieszcza w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. zwołanego na dzień 15 lipca 2020 roku na godzinę 9.00 w siedzibie Spółki, dodatkowy punkt w brzmieniu: 13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Żądanie uzasadnione jest chęcią dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

wróć do listy
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.