Relacje inwestorskie
31-05-2023
RB-W6_2023 / RB-W_6_2023 PROJEKTY UCHWAŁ

- PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI,

- SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI RADY ZA 2022 R.,

- SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA 2022 R.,

- RAPORT Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH, 

- UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH.

wróć do listy
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.