Produkty
Kontakt

MOJ S.A.
ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice

T: +48 (32) 604 09 00
F: +48 (32) 604 09 01
E: sekretariat@moj.com.pl

Sprzęgło wysokoelastyczne SET

Sprzęgła wysokoelastyczne typu SET charakteryzują się możliwością dużej kompensacji gwałtownych, krótkotrwałych wzrostów obciążenia ponad nominalną wartość przenoszonego momentu obrotowego, a jednocześnie zabezpieczają cały zespół napędowy. 

Powiększ Sprzęgło wysokoelastyczne SET

W razie stałego zablokowania maszyny napędzanej przy pracującym silniku nastąpi zerwanie segmentu elastycznego, który pełni rolę bezpiecznika.Zwiększoną elastyczność sprzęgieł typu SET uzyskano poprzez zastosowanie dwóch elementów elastycznych: wkładki i segmentu. Piasta nakładana na wał przekładni jest połączona za pomocą śrub z “segmentem elastycznym” oraz tarczą kłową, która poprzez “wkładkę elastyczną” przenosi moment obrotowy na piastę osadzoną na wale silnika. Wkładka elastyczna jest swobodną w układzie w związku z czym, sprzęgło jest w tym miejscu rozłączne, co ma kapitalne znaczenie podczas zabudowy w napędzie, nie wymaga rozkręcenia połączeń śrubowych wykonanych podczas montażu w fabryce.

Warunki pracy

Praca w środowisku o pH 5÷12 w zakresie temperatur od - 40°C do +100°C. Odporność na chemikalia, w tym na: popularne rozpuszczalniki, benzyny, oleje i smary, kwas siarkowy i solny, ług sodowy, słoną wodę.

Zastosowanie

Podstawowym zastosowaniem sprzęgieł wysokoelastycznych typu SET jest połączenie silnika elektrycznego z wałem przekładni w napędach przenośników taśmowych i zgrzebłowych, sprężarek, pomp, wentylatorów i w innych maszynach i urządzeniach.

Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.