Produkty
Kontakt

MOJ S.A.
ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice

T: +48 (32) 604 09 00
F: +48 (32) 604 09 01
E: sekretariat@moj.com.pl

Sprzęgło elastyczne TYTAN

Podstawowym zastosowaniem sprzęgieł elastycznych typu TYTAN jest połączenie silnika napędowego elektrycznego z wałem przekładni w napędach przenośników taśmowych i zgrzebłowych, sprężarkach, pompach, wentylatorach i innych urządzeniach. 

Powiększ Sprzęgło elastyczne TYTAN

Sprzęgło typu TYTAN składa się z piasty silnika, tarczy kłowej podwójnej, dwóch wkładek elastycznych oraz piasty przekładni z tarczą hamulcową. Wkładki podatne są elementem łączącym obie części sprzęgła, a tym samym eliminują połączenia śrubowe. Wszystkie sprzęgła są fabrycznie wyważane w klasie G16. Dzięki podwójnym wkładkom elastycznym sprzęgło dobrze kompensuje skoki momentu obrotowego, a to przekłada się na jegocichą pracę. 

Warunki pracy

Sprzęgła typu TYTAN mogą być stosowane w maszynach przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych w strefach "a", "b" i "c" zagrożenia wybuchu metanu oraz A i B stopnia zagrożenia wybuchu pyłu węglowego. Sprzęgła elastyczne typu TYTAN są wyposażone w tarczę hamulcową, dlatego też nie mogą pracować z piastami zabudowanymi odwrotnie. Wkładki elastyczne wykonane są z Miliuretanu II i nie stanowią zagrożenia wybuchowego.

Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.