Firma
Rada nadzorcza

Andrzej Bik
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Płaza
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Demel
Sekretarz Rady Nadzorczej

Kazimierz Bik
Członek Rady Nadzorczej

Mateusz Bik
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Czaja
Członek Rady Nadzorczej

Władze firmy

Jacek Kudela
Jacek Kudela
Prezes Zarządu
Przemysław Biskup
Przemysław Biskup
Wiceprezes Zarządu
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.