Firma
Rada nadzorcza

Andrzej Bik
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Płaza
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Demel
Sekretarz Rady Nadzorczej

Kazimierz Bik
Członek Rady Nadzorczej

Mateusz Bik
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Czaja
Członek Rady Nadzorczej

Jolanta Piasecka
Członek Rady Nadzorcej

 

Władze firmy

Jacek Kudela
Jacek Kudela
Prezes Zarządu
Przemysław Biskup
Przemysław Biskup
Wiceprezes Zarządu
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.