Relacje inwestorskie
27-05-2019
RB-9_2019 / Wybór Komitetu Audytu

Zarząd spółki MOJ S.A. w Katowicach informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółkinowej wspólnej V (piątej) kadencji powołała Komitet Audytu spośród swoich Członków. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Nadzorczej w skład Komitetu Audytu zostali powołani:

  • Pan Daniel Kraszewski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
  • Pan Mateusz Bik – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu,
  • Pan Sławomir Kubicki – Sekretarz Komitetu Audytu.

Członkami Komitetu Audytu spełniającymi warunki niezależności o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Dz.U. z 2017 poz. 1089 są: Pan Daniel Kraszewski, Pan Sławomir Kubicki. Skład Komitetu Audytu uwzględnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3,5 i6 tj. Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Dz.U. z 2017 poz. 1089.

wróć do listy
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.