Relacje inwestorskie
17-07-2019
RB-11_2019 / Transakcje z GK FASING S.A.

Zarząd MOJ S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym przyjął do realizacji siedem zamówień wystawionych przez   GK FASING S.A. na kwotę 1.114,5 tys. zł. Przedmiotem tych zamówień są odkuwki ogniw i półogniw.  W ramach współpracy  pomiędzy spółkami wartość jednostkowych kilkunastokrotnych zamówień GK FASING S.A. złożonych w MOJ S.A. w okresie od  23.01.2019 r. tj. od publikacji raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 23.01.2019 r. do dnia dzisiejszego , włączając dzisiejsze zamówienia wynosi łącznie 6 846 tys. zł. Przedmiotem tych zamówień były odkuwki ogniw, zgrzebeł i zamków. Zamówieniem o największej wartości było zamówienie na dostawę odkuwki ogniwa  o wartości 1 206 tys. zł otrzymane 28.03.2019 r. Współpraca z GK FASING jest prowadzona na warunkach rynkowych.

wróć do listy
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.