Relacje inwestorskie
09-12-2019
RB-13_2019 / Transakcje z GK FASING S.A.

Zarząd MOJ S.A. informuje , że w dniu dzisiejszym przyjął do realizacji cztery zamówienia wystawione przez   GK FASING S.A. na kwotę 751 tys. zł. Przedmiotem tych zamówień są odkuwki ogniw i półogniw.  W ramach współpracy  pomiędzy spółkami wartość jednostkowych kilkunastokrotnych zamówień GK FASING S.A. złożonych w MOJ S.A. w okresie od  17.07.2019 r. tj. od publikacji raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 17.07.2019 r. do dnia dzisiejszego , włączając dzisiejsze zamówienia wynosi łącznie 6 250 tys. zł.Przedmitem tych zamówień były odkuwki ogniw, zgrzebeł i zamków. Zamówieniem o największej wartości było zamówienie na dostawę odkuwki ogniwa płaskiego  o wartości 566 tys. zł otrzymane 27.09.2019 r. Współpraca z GK FASING jest prowadzona na warunkach rynkowych. 

wróć do listy
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.