Relacje inwestorskie
28-01-2021
RB-3_2021 / Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757) Zarząd spółki MOJ S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

Terminy publikacji "Raportów okresowych" w 2021 roku:

Nazwa Opis Okres Data publikacji
SA-R Raport roczny 2020 r. 2021-04-28
SA-Q Raport kwartalny I kwartał 2021 r. 2021-05-27
SA-Q Raport kwartalny III kwartał 2021 r. 2021-11-25
SA-P Raport półroczny I półrocze 2021 r. 2021-09-23

 

Spółka informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z  2018r. poz. 757) rezygnuje z publikacji  raportu kwartalnego za  IV kwartał 2020 roku i II kwartał 2021 roku.     

wróć do listy
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.