Relacje inwestorskie
23-03-2020
RB-2_2020 / Informacja Zarządu w sprawie wpływu koronawirusa Covid-19 na działalność Spółki

Zarząd spółki MOJ S.A. w Katowicach("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dn. 12 marca 2020 roku w związku z zaleceniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ("ESMA") ws. wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki, wyniki finansowe i jej perspektywy, zawiadamia, że  podjął wszelkie możliwe środki ostrożności i zwiększył zasady bezpieczeństwa pracowników Spółki, poprzez wprowadzenie i egzekwowanie zarządzeń sformułowanych na podstawie zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W przypadku obszarów funkcjonowania Spółki, tam gdzie to możliwe, został wprowadzony system pracy zdalnej,który jest jednak ograniczony ze względu na profil produkcyjny Emitenta. Ponadto, ograniczono do niezbędnegominimum liczbę spotkań, narad i przyjmowanie Gości, a te spotkania, które muszą mieć miejsce, odbywają sięprzy zachowaniu zasad ochrony przed możliwością rozprzestrzeniania wirusa.Spółka na bieżąco analizuje dostępne dane rynkowe oraz informacje o otoczeniu Emitenta w kontekście wpływupandemii na bieżącą działalność jak i perspektywy swojego rozwoju.Spółka w okresie panującej pandemii przewiduje możliwość spadku przychodów, co może mieć wpływ na ostateczne wyniki finansowe. Jednakże na dzień publikacji raportu, z uwagi na brak bezpośredniej wspłpracy z najbardziej narażonymi na skutki pandemi branżami oraz dynamicznie zmieniające się warunki makrokonomiczne  Zarząd Spółki nie może w sposób jednoznaczny określić wpływu rozprzestrzeniania sięwirusa na działalność, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Spółki. Jednakże oceniając działalność Spółki w pierwszym kwartale(okresie pojawienia się i rozwoju pandemi) Zarząd korzystnie ocenia sytuację finansową.W przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń związanych z wpływem pandemii na działalność Spółki oraz w przypadku wejścia w posiadanie wiarygodnych szacunków wpływu Epidemii na wyniki, Zarząd będzieprzekazywać stosowne informacje w kolejnych raportach bieżących

wróć do listy
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.