Relacje inwestorskie
23-04-2020
RB-3_2020 / Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2019 oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

Na podstawie §21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 622) w związku  z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757) Zarząd spółki MOJ S.A. w Katowicach  informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 opublikowanego w dniu 31 stycznia 2020 roku dotyczącego terminów przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, o zmianie terminu publikacji:-  jednostkowego raportu rocznego za rok 2019  na dzień 8 maja 2020 roku; - oraz kwartalnego raportu,  zawierającego kwartalną informację finansową za I kwartał 2020 roku z dnia 28 maja 2020 roku na dzień 18 czerwca 2020 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku, wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. nie ulegają zmianie.

wróć do listy
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.