Relacje inwestorskie
25-05-2020
RB-5_2020 / Podpisanie porozumienia ze Stroną społeczną w ramach działań antykryzysowych.

Zarząd MOJ S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020, zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 marca 2020 r., informuje iż w dniu 25 maja 2020 r. podpisał ze Stroną Społeczną porozumienie
w sprawie zastosowania rozwiązań przewidzianych ustawą z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tzw. ustawa o tarczy antykryzysowej) a mianowicie o obniżeniu wymiaru czasu pracy o 20%, tym samym obniżeniu wynagrodzeń o 20% począwszy od 01 czerwca 2020 roku przez okres kolejnych trzech miesięcy do dnia 31 sierpnia 2020 r.. Pogłębiający się kryzys związany z globalną sytuacją gospodarczą oraz pandemią COVID-19 w sposób bezpośredni wpływa na ograniczenie produkcji na krajowym oraz zagranicznym rynku wydobywczym.  W tej sytuacji uruchomienie wyżej opisanych działań umożliwi Spółce ubieganie się o wsparcie z ramienia rządowej tarczy antykryzysowej, a jednocześnie pozwoli na dostosowanie produkcji oraz organizacji pracy służb wsparcia do zmniejszonych potrzeb produkcyjnych. Spółka podejmuje adekwatne działania do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej, których celem jest utrzymanie i ochrona miejsc pracy, utrzymanie ciągłości operacyjnej oraz dostosowanie produkcji do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej w następstwie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

wróć do listy
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.