Relacje inwestorskie
27-05-2020
RB-6_2020 / Podpisanie porozumienia ze Stroną społeczną w ramach działań antykryzysowych.

Zarząd MOJ S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 25 maja 2020 roku informuje iż w dniu 27 maja 2020 roku rozwiązał za obopólną zgodą „Porozumienie z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy”. Równocześnie Zarząd MOJ S.A. w nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 roku ,w oparciu o ustawę z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 15g ust. 11 – Dz. Ust. poz. 374 z póź. zmianami)  podpisał w dniu 27 maja 2020 roku ze Stroną Społeczną nowe "Porozumienie w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy”. W ramach porozumienia począwszy od 01 czerwca 2020 roku przez okres kolejnych trzech miesięcy do dnia 31 sierpnia 2020 r.. obniżeniu ulega  wymiar czasu pracy o 20%. W związku z obniżeniem czasu pracy obniża się wynagrodzenia  o 10% począwszy od 01 czerwca 2020 roku przez okres kolejnych trzech miesięcy do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Uruchomienie wyżej opisanych działań umożliwi Spółce ubieganie się o wsparcie z ramienia rządowej tarczy antykryzysowej, a jednocześnie pozwoli na dostosowanie produkcji oraz organizacji pracy służb wsparcia do zmniejszonych potrzeb produkcyjnych. Spółka podejmuje adekwatne działania do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej, których celem jest utrzymanie i ochrona miejsc pracy, utrzymanie ciągłości operacyjnej oraz dostosowanie produkcji do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej w następstwie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

wróć do listy
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.