Relacje inwestorskie
15-07-2020
RB-12_2020 / Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ.

Zgodnie z art.70 pkt 3 Ustawy o ofercie z dnia 29 lipca 2005 r. Zarząd MOJ S.A. w Katowicach przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na  ZWZ Spółki MOJ S.A. które odbyło się w dniu   15 lipca 2020 roku w siedzibie spółki Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych  Grupa Kapitałowa FASING S.A.:
Liczba głosów z posiadanych Akcji - 8 886 950
Procentowy udział głosów na ZWZ Spółki MOJ S.A. w dn.15 lipica 2020 r. - 100,0 %
Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów - 62,9 %  

wróć do listy
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.