Relacje inwestorskie
07-05-2024
RB_6_2024 / Informacja o treści wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Zarząd MOJ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 7 maja 2024 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok w sprawie ze skargi Spółki na decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach („Organ”) z dnia 26 lipca 2022 r. utrzymującą w mocy swoją uprzednią decyzję z dnia 17 marca 2021 r. określającą Emitentowi zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za styczeń 2015 rok w wysokości 301.825 zł, za luty 2015 roku w wysokości 405.711 zł oraz za marzec 2015 roku w wysokości 652.580 zł (o których to decyzjach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2022 z 28 lipca 2022 r. oraz raporcie bieżącym nr 6/2021 z 23 marca 2021 r.). Sąd wyrokiem uchylił ww. decyzję z dnia 26 lipca 2022 r. oraz orzekł o kosztach postępowania. Wydane w sprawie orzeczenie nie jest prawomocne.

wróć do listy
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.