Relacje inwestorskie
29-01-2024
RB_02_2024 / Termin przekazania raportów okresowych w 2024 roku

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757) Zarząd spółki MOJ S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.

 

Rodzaje i terminy raportów:

1. Raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową:

- za I kwartał 2024 roku -  28.05.2024 r.

- za III kwartał 2024 roku –  21.11.2024 r.

 

W oparciu o § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu za IV kwartał 2023 roku oraz raportu za II kwartał 2024 roku.

 

2. Raport półroczny za I półrocze 2024 roku – 18.09.2024 r.

3. Raport roczny:

- Jednostkowy raport roczny za 2023 rok – 25.04.2024 r.

                                        

wróć do listy
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.