Relacje inwestorskie
17-01-2024
RB_01_2024 / Informacja o treści wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego

Zarząd MOJ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 17 stycznia 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie ze skargi kasacyjnej wniesionej przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach („Organ”) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 22 grudnia 2022 r., wydanego w sprawie ze skargi Spółki na decyzję Organu z dnia 21 lutego 2022 r. utrzymującą w mocy swoją uprzednią decyzję z dnia 17 marca 2021 r. określającą Emitentowi zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za październik 2014 r. w wysokości 421.036 zł, za listopad 2014 r. w wysokości 614.179 zł oraz za grudzień 2014 r. w wysokości 557.470 zł (o których to decyzjach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2022 z 23 lutego 2022 r. oraz raporcie bieżącym nr 5/2021 z 18 marca 2021 r., a o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach informowano w raporcie bieżącym nr 25/2022). Sąd w wyroku oddalił skargę kasacyjną Organu oraz orzekł o kosztach postępowania. Wydane w sprawie orzeczenie jest prawomocne.

wróć do listy
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.