Relacje inwestorskie
18-09-2023
RB-13_2023 / Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku.

Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757) Zarząd spółki MOJ S.A. informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 opublikowanego w dniu 30 stycznia 2023 roku dotyczącego terminów przekazywania raportów okresowych w 2023 roku, o zmianie terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku: z dnia 21 września 2023 roku na dzień 28 września 2023 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku, wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. nie ulegają zmianie.

wróć do listy
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.