Relacje inwestorskie
10-03-2022
RB-04_2022 / Transakcje z GK FASING S.A.

Zarząd MOJ S.A. informuje , że w dniu dzisiejszym przyjął do realizacji siedem zamówień wystawionych  przez   GK FASING S.A. na kwotę 986  tys. zł. Przedmiotem tych zamówień są odkuwki ogniw i półogniw.  W ramach współpracy  pomiędzy Spółkami wartość jednostkowych  zamówień GK FASING S.A. złożonych w MOJ S.A. w okresie od 26.07.2021 r. tj. od publikacji raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. do dnia dzisiejszego , włączając dzisiejsze zamówienia, wynosi łącznie 8 601 tys. zł.Przedmiotem tych zamówień były odkuwki ogniw, zgrzebeł i zamków. Zamówieniem o największej wartości było zamówienie na dostawę odkuwki ogniwa płaskiego. o wartości 571 tys. zł otrzymane 26.01.2021 r. Współpraca z GK FASING jest prowadzona na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki.                                         
                                                                       
 

Raporty do pobrania

wróć do listy
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.