Relacje inwestorskie
23-02-2022
RB-3_2022 / Informacja o decyzji Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach

        Zarząd MOJ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 23 lutego 2022 r. Emitent powziął wiadomość o doręczeniu w dniu 23 lutego 2022 r. pełnomocnikowi Spółki decyzji Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach („Organ”) z dnia 21 lutego 2022 r. w której Organ utrzymał w mocy swoją uprzednią decyzję z dnia 17 marca 2021 r. określającą Emitentowi zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za październik 2014 r. w wysokości 421.036 zł, za listopad 2014 r. w wysokości 614.179 zł oraz za grudzień 2014 r. w wysokości 557.470 zł (o której to decyzji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2021 z dnia 18 marca 2021 r.). Otrzymana decyzja jest ostateczna. Emitent nie zgadza się z treścią powyższej decyzji i wniesie od niej stosowny środek odwoławczy.                                            
 

wróć do listy
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.