Relacje inwestorskie
26-01-2022
RB-02_2022 / Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z
2018r. poz. 757) Zarząd spółki MOJ S.A.. przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania
raportów okresowych w 2022 roku.
Rodzaje i terminy raportów:
1.  Raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową:
- za I kwartał 2022 roku - 26.05.2022r.
- za III kwartał 2022 roku – 24.11.2022r.
2.  Raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 22.09.2022r.
3. Raport roczny za 2021 rok – 28.04.2022r.

Równocześnie Zarząd spółki MOJ S.A.,w oparciu o § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia informuje , żę Spółka nie będzie
publikować raportu za IV kwartał 2021 roku oraz raportu za II kwartał 2022 roku.

wróć do listy
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.