Relacje inwestorskie
18-08-2021
RB-14/2021 / Decyzja podatkowa Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 13 sierpnia 2021 r

Zarząd MOJ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 sierpnia 2021 r., Emitent powziął wiadomość o doręczeniu w dniu 18 sierpnia 2021 r. pełnomocnikowi Spółki decyzji Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 13 sierpnia 2021 r. określającej Emitentowi zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za:

- styczeń 2014 r. w wysokości 332.373 zł w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 0 zł oraz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości 0 zł, w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty 345.804 zł;

- luty 2014 r. w wysokości 363.339 zł w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 0 zł oraz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości 0 zł, w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty 942.485 zł;

- marzec 2014 r. w wysokości 634.219 zł w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 0 zł oraz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości 0 zł, w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty 308.266 zł;

- kwiecień 2014 r. w wysokości 279.164 zł w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 0 zł oraz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości 0 zł, w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty 189.791 zł;

- maj 2014 r. w wysokości 429.597 zł w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 239.806 zł;

- czerwiec 2014 r. w wysokości 611.508 zł w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 199.810 zł;

- lipiec 2014 r. w wysokości 429.868 zł w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 107.672 zł;

- sierpień 2014 r. w wysokości 459.931 zł w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 0 zł oraz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości 0 zł, w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty 22.561 zł;

- wrzesień 2014 r. w wysokości 309.644 zł w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 0 zł oraz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości 0 zł, w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty 72.104 zł.

 

Otrzymana decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu, zgodnie z art. 239a ustawy Ordynacja podatkowa. Emitent nie zgadza się z treścią powyższej decyzji i wniesie od niej stosowny środek odwoławczy.

wróć do listy
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.