Relacje inwestorskie
26-07-2021
RB-13/2021 / Transakcje z GK FASING S.A.

Zarząd MOJ S.A. informuje , że w dniu dzisiejszym przyjął do realizacji trzy zamówienia wystawione  przez   GK FASING S.A. na kwotę 134  tys. zł. Przedmiotem tych zamówień są odkuwki ogniw i półogniw.
 W ramach współpracy  pomiędzy Spółkami wartość jednostkowych  zamówień GK FASING S.A. złożonych w MOJ S.A. w okresie od 04.08.2020 r. tj. od publikacji raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 4.08.2020 r. do dnia dzisiejszego , włączając dzisiejsze zamówienia, wynosi łącznie 7 087 tys. zł.Przedmiotem tych zamówień były odkuwki ogniw, zgrzebeł i zamków. Zamówieniem o największej wartości było zamówienie na dostawę odkuwki ogniwa pion. o wartości 593 tys. zł otrzymane 19.08.2020 r. Współpraca z GK FASING jest prowadzona na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki.                                                   
 

Raporty do pobrania

wróć do listy
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.