Relacje inwestorskie
26-11-2020
RB-34_2020 / Informacja o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofanie z obrotu akcji Emitenta.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2020 z dnia 18.11.2020 roku, Zarząd MOJ S.A (Emitent ) informuje,        że działając na podstawie upoważnienia, zawartego w uchwale nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 listopada 2020 roku, w dniu 26 listopada 2020 roku złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wycofanie z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLMOJ0000015, w tym: 315.525 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 440.0000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 3.350.0000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

wróć do listy
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.