Relacje inwestorskie
02-12-2020
RB-W36_2020 / Odpowiedź Zarządu MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na pytania zadane przez Akcjonariusza w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 listopada 2020 r.

Zarząd Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje w załączeniu odpowiedzi udzielone w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych na pytania Akcjonariusza zadane Zarządowi Spółki w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 listopada 2020 r.

wróć do listy
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.