Relacje inwestorskie
07-12-2020
RB-W37_2020 / Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 i art. 87 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zarząd MOJ S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 7 grudnia 2020 roku w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 i art. 87 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymał zawiadomienie od Fabryk  Sprzętu       i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. z siedzibą w Katowicach, dalej: Fasing S.A. Zawiadomienie zostało złożone w imieniu akcjonariuszy: Fasing S.A., Karbon 2 sp. z o.o., Pana Zdzisława Bik oraz Pani Anny Bik, stosownie do upoważnienia zawartego w Porozumieniu z dnia 24.09.2020 r. 

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

wróć do listy
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.