Firma

Nota prawna

Zawartość niniejszego serwisu internetowego chroniona jest przepisami prawa, w szczególności prawem własności intelektualnej.

I. Informacje wstępne

Przystępując do korzystania ze stron internetowych Spółki MOJ S.A. Użytkownik akceptuje bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejsze zasady.

II. Zawartość serwisu

  1. Wszelkie informacje oraz dane dotyczące produktów i usług zawarte w niniejszym serwisie internetowym mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie stanowią one oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu  cywilnego i nie wiążą prawnie Spółki MOJ S.A.
  2. W celu uzyskania dokładnych informacji na temat oferowanych przez naszą Firmę produktów oraz usług prosimy odwiedzić naszą siedzibę lub  zadzwonić pod numer znajdujący się w zakładce kontakt niniejszej strony.

III. Wyłączenie odpowiedzialności

  1. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na niniejszej stronie były właściwe. Niemniej jednak Spółka MOJ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki i nieprawidłowości oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku podjęcia decyzji w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów sieci.
  2. Spółka MOJ S.A nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, bezpośrednio lub pośrednio w związku z korzystaniem z zasobów strony, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych.

    Spółka MOJ S.A. nie odpowiadają ponadto za przypadki braku dostępności zasobów strony zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

IV. Ochrona prawa własności intelektualnej

  1. Zawartość niniejszego serwisu internetowego chroniona jest przepisami prawa, w szczególności prawem własności intelektualnej. Nie może być ona wykorzystana do celów komercyjnych. W szczególności niniejsza strona nie może być w celach zarobkowych kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana bez uprzedniej pisemnej zgody SpółkiMOJ S.A.
  2. Użytkownik uprawniony jest do pobrania, drukowania całych bądź fragmentów stron oraz korzystania z aplikacji wyłącznie na użytek prywatny, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Spółki MOJ S.A.

V. Postanowienia końcowe

Spółka MOJ S.A.  zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian niniejszych zastrzeżeń w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

 

Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.