Relacje inwestorskie
31-01-2023
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757) Zarząd spółki MOJ S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

Rodzaje i terminy raportów: 
1. Raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową:
- za I kwartał 2023 roku -  25.05.2023r. 
- za III kwartał 2023 roku –  23.11.2023r. 

W oparciu o § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu za IV kwartał 2022 roku oraz raportu za II kwartał 2023 roku.

2. Raport półroczny za I półrocze 2023 roku – 21.09.2023r. 

3. Raport roczny: 
- Jednostkowy raport roczny za 2022 rok – 27.04.2023r..

wróć do listy
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.