Produkty
Kontakt

MOJ S.A.
ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice

T: +48 (32) 604 09 00
F: +48 (32) 604 09 01
E: sekretariat@moj.com.pl

Przeponowa pompa odwadniająca OP-80C

Pompa OP-80C w osłonie stalowej jest przeznaczona do pompowania wód silnie zanieczyszczonych mechanicznie o temperaturze do +40 °C. Jest to pompa przenośna, zanurzana bezpośrednio w pompowanej cieczy.

Powiększ Przeponowa pompa odwadniająca OP-80C

Wymagane jest smarowanie olejem maszynowym niskokrzepnącym. W układzie zasilającym zaleca się stosowanie smarownicy przewodowej. W przypadku całkowitego zanurzenia pompy należy przedłużyć przewód wylotowy powietrza ponad lustro cieczy.

Zastosowanie

W górnictwie używa się jej do odwadniania chodników, przy pracach związanych z głębieniem szybów, itp.

Warunki pracy

Pompa OP-80C może być stosowana w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach o stopniu zagrożenia wybuchem metanu a ,b lub c oraz A lub B stopnia zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Dane techniczne

Optymalne parametry pracy pompy OP-80C w osłonie stalowej przy najwyższej sprawności izotermicznej w odniesieniu do wody o ciężarze właściwym  γ=1 kG/dm3 i temperaturze = + 10°C dla ciśnień powietrza sprężonego  p= 0,4 i 0,5 MPa podaje poniższa tabela:

Parametr Jednostki Ciśnienie sprężonego powietrza MPa
0,4 0,5
Wydajność Q l / min 300
Wysokość podnoszenia H m sł. wody 33 40
Zużycie sprężonego powietrza Vp m3 / min 2.3 2.9
Sprawność izotermiczna η i   0.24 0.21
Średnica przyłącza sprężonego powietrza *   mm 25.4
Średnica przyłącza dla pompowanej cieczy – podziałowa dla śrub   mm 150
Średnica wewnętrzna króćca tłocznego   mm 85
Masa pompy   kg » 80

 

*Pompa może być wyposażona w różne typy końcówek przyłącza sprężonego powietrza o średnicy 1”.

Uwaga! Pompa zasilana jest sprężonym powietrzem o ciśnieniu do 0,5 MPa – wymagane jest smarowanie olejem maszynowym niekrzepnącym 26 Z, AN 15 Z, AN 22 Z lub AN 46 Z wg PN-88/C-96071. W układzie zasilającym zaleca się stosować smarownicę przewodową S-3.

Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.