Produkty
Kontakt

MOJ S.A.
ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice

T: +48 (32) 604 09 00
F: +48 (32) 604 09 01
E: sekretariat@moj.com.pl

Sprzęgło palcowe P

Sprzęgło palcowe typu P jest przeznaczone do połączenia i przenoszenia momentu obrotowego z wału urządzenia napędzającego (np. silnika elektrycznego lub spalinowego) na wał urządzenia napędzanego (np. przekładni, przenośnika taśmowego lub zgrzebłowego, sprężarki, pompy, wentylatora i itp.). 

Powiększ Sprzęgło palcowe P

Sprzęgło może być wyposażone w bęben lub tarczę hamulcową, które będą współpracować odpowiednio z hamulcem bębnowym lub tarczowym albo zaciskami hamulcowymi.

Dane techniczne

Parametry techniczne Wielkość mechaniczna sprzęgła palcowego typu P...
200 235 245 280 315 355 385
Moment znamionowy TKN [Nm] 1400 2900 3900 5000 7500 11500 15000
Moment maksymalny TKmax [Nm] 3500 7250 9750 12500 18750 28750 37500
Maksymalna prędkość obrotowa
zależna od materiału wykonanych piast nmax [obr/min]
3400 2900 2800 2450 2200 1950 1800
Odległość miedzy piastami F [mm] 4 5 5 5 5 6 6
Maksymalna odchyłka osiowa
ΔKa [mm]
±1,5 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,5 ±2,5
Maksymalna odchyłka promieniowa
ΔKr [mm]
0,20 0,25 0,25 0,25 0,25 0,30 0,30
Maksymalna odchyłka kątowa
ΔKw [mm]
0,30 0,45 0,45 0,45 0,45 0,60 0,60

 

Parametry techniczne Wielkość mechaniczna sprzęgła palcowego typu P...
460 510 575 670 725 850 990
Moment znamionowy TKN [Nm] 24000 32000 48000 68000 99000 145000 205000
Moment maksymalny TKmax [Nm] 60000 80000 120000 170000 247500 362500 512500
Maksymalna prędkość obrotowa
zależna od materiału wykonanych piast nmax [obr/min]
1500 1350 1200 1000 950 800 700
Odległość miedzy piastami F [mm] 6 10 10 10 10 10 10
Maksymalna odchyłka osiowa
ΔKa [mm]
±2,5 ±3,0 ±3,0 ±3,0 ±3,5 ±3,5 ±3,5
Maksymalna odchyłka promieniowa
ΔKr [mm]
0,30 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50
Maksymalna odchyłka kątowa
ΔKw [mm]
0,60 0,90 0,90 0,90 1,20 1,20 1,60
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.