Produkty
Kontakt

MOJ S.A.
ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice

T: +48 (32) 604 09 00
F: +48 (32) 604 09 01
E: sekretariat@moj.com.pl

Dział konstrukcyjny

MOJ S.A. posiada własny dział konstrukcyjny który opracowuje dokumentację na oprogramowaniu firmy Autodesk Inventor oraz AutoCAD Mechanical.

Dział konstrukcyjny zajmuje się:

 • opracowaniem dokumentacji konstrukcyjnej wyrobów wg zamówień klienta,
 • projektowaniem nowych wyrobów,
 • modernizacją starszych wyrobów dostosowując je do nowych wymagań,
 • projektowaniem nowego oprzyrządowania,
 • dbaniem o przestrzeganie zasad normalizacji i powstawaniu typoszeregów w projektowanych wyrobach,
 • przygotowaniem dokumentacji nowych własnych wyrobów dla rzecznika patentowego celem złożenia do urzędu patentowego,
 • aktualizowaniem dokumentacji konstrukcyjnej,
 • wyjaśnieniem i eliminowaniem niezgodności w dokumentacji konstrukcyjnej,
 • opracowaniem i nadzorem nad dokumentacją techniczną
 • opracowaniem instrukcji dla własnych wyrobów,
 • odpowiada za wykonanie dokumentacji technicznej na wyrób zgodnie z obowiązującymi normami oraz dyrektywami na potrzeby certyfikacji własnych wyrobów,
 • wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych w produkowanym wyrobie np. zastosowanie nowych materiałów,
 • zbieraniem informacji otrzymanych z działu marketingu o eksploatowanych wyrobach.

Wszystkie zaprojektowane i przetestowane wyroby przekazane do działu produkcji przez dział konstrukcyjny oraz produkty dostosowane do obecnych wymogów przez dział konstrukcyjny są umieszczone w ofercie handlowej na stronie MOJ S.A. w zakładce „Produkty”.

Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.