Produkty
Kontakt

MOJ S.A.
ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice

T: +48 (32) 604 09 00
F: +48 (32) 604 09 01
E: sekretariat@moj.com.pl

Agregat pompowy SIK 1

Agregat pompowy typu SIK 1 przewidziany jest do dozowania w procesie klejenia ciekłych komponentów klejów chemoutwardzalnych ze składnikami o średniej i dużej lepkości oraz gęstości. 

Powiększ Agregat pompowy SIK 1

Zastosowanie

Umożliwia on wtłaczanie pod średnim lub dużym ciśnieniem płynnych komponentów dwuskładnikowych w stałych proporcjach (1:1) żywicy do katalizatora,do skał oraz pokładów węglowych w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz do wypełniania spękań i pustek w w/w wymienionych. 

Warunki pracy

Może być stosowany do pracy w podziemnych zakładach górniczych zaliczanych do stopnia a, b lub c zagrożenia wybuchu metanu oraz klasy A lub B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.

Dane techniczne

Parametr Wartość
Rodzaj pompy nurnikowa
Rodzaj sterowania ręczne przesterowanie rozdzielacza
Napęd hydrauliczny
Czynnik napędowy olej hydrauliczny, emulsja wodno-olejowa lub woda
Zapotrzebowanie na czynnik napędowy min. 20 [dm3/min]
Ciśnienie zasilania minimalne 7,5 [MPa]
Ciśnienie nominalne 20 [MPa]
Ciśnienie zasilania maksymalne 32 [MPa]
Ilość cykli 20 [cykli/min]
Ilość czynnika tłoczonego na cykl 0,23 [dm3] + 0,23 [dm3]
Ilość tłoczonego czynnika na minutę 4,6 [dm3/min] + 4,6 [dm3/min]
Ciśnienie nominalne czynnika przetłaczania 12 [MPa]
Ciśnienie maksymalne czynnika przetłaczania 16 [MPa]
Zadziałanie bezpiecznika ciśnieniowego 17 [MPa]± 1,6 %
Proporcja przetłaczanych komponentów 1:1
Przełożenie zasilania 1:1,5
Rodzaj przetłaczanych komponentów kleje dwuskładnikowe, o niskiej agresywności chemicznej komponentów
Wymiary gabarytowe 960 [mm] x 390 [mm] x 360 [mm]
Wypoziomowanie (nachylenie podłoża) ± 15 [°]
Masa ok. 50 [kg]
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.