Kontakt
Kontakt

MOJ S.A.
ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice

T: +48 (32) 604 09 00
F: +48 (32) 604 09 01
E: sekretariat@moj.com.pl

Kontakt handlowy

Dział handlowy

Zbigniew Wyciślok

Dyrektor Ekonomiczno-Handlowy / Prokurent

M: +48 513 152 163
T : +48 (32) 604 09 29
E: zwycislok@moj.com.pl

Sebastian Bielaska

Z-ca Dyrektora ds. Handlowych

M: +48 600 531 141
T: +48 (32) 604 09 02
E: sbielaska@moj.com.pl

Tomasz Chmurak

Kierownik Działu Handlowego

M: +48 728 927 185
T: +48 (32) 604 09 02
E: tchmurak@moj.com.pl

Agnieszka Dudek

Główny Specjalista ds. Handlowych

M: +48 728 927 230
T: +48 (32) 604 09 02
E: adudek@moj.com.pl

Kuźnia Osowiec

T/F: +48 (77) 421 24 20
E: sekretariat@moj.com.pl

Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.