Produkty
Kontakt

MOJ S.A.
ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice

T: +48 (32) 604 09 00
F: +48 (32) 604 09 01
E: sekretariat@moj.com.pl

Wiertarka WUP-22 + podpora P-62L

Wiertarka udarowa pneumatyczna typu WUP-22 wraz z podporą pneumatyczną typu P-62L  służy do wiercenia otworów w skałach średnio twardych i twardych, przy ciśnieniu sprężonego powietrza do 0,6 MPa.

Powiększ Wiertarka WUP-22 + podpora P-62L

Posiada możliwość usuwania zwiercin za pomocą przepłuczki wodnej lub przedmuchem sprężonym powietrzem. Dla zwiększenia wydajności wiercenia otworów poziomych i pochyłych wiertarka przystosowana jest do pracy na podporze typu P-62 M. Podpora służy do podtrzymywania wiertarki w czasie pracy i wywierania równomiernego nacisku na wiertło, zmniejszając przez to wysiłek pracownika. W czasie wiercenia elementy współpracujące muszą być smarowane olejem maszynowym, najlepiej za pomocą smarownicy przewodowej.Narzędziami roboczymi są wiertła udarowe (monolity) lub wiertła składane z żerdzi 6-kątnych i koronek do wierceń udarowych małośrednicowych.

Warunki pracy

Budowa wiertarki i podpory gwarantuje, że są to urządzenia grupy I kategorii M2 wg Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, wprowadzającego dyrektywę 2014/34/UE (Dz. U. z 2016r., poz. 817).

Dane techniczne

Parametry techniczne wiertarki udarowej pneumatycznej typu WUP-22.

Parametr Jednostka Wielkość
Masa (bez wiertła) kg ok. 22
Częstotliwość udaru(przy ciśnieniu zasilania 0,4 MPa) min-1 1950
Prędkość obrotowa wiertła(przy ciśnieniu zasilania 0,4 MPa) obr/min 200
Energia udaru J 28
Maksymalne ciśnienie zasilania sprężonego powietrza MPa 0,6
Minimalne ciśnienie zasilania sprężonego powietrza MPa 0,3
Zużycie powietrza(przy ciśnieniu zasilania 0,4 MPa) m³/min 3,2
Wymiary 6kt. chwytu wiertła mm 22,2 (⅞") x 108 lub 25,4 (1") x 108

 

 Parametry techniczne podpory pneumatycznej typu P-62L.

Parametr Jednostka P-62L-880 P-62L-1281
Wielkość
Masa kg 22,6 26,7
Długość w stanie zsuniętym1 mm 1348 1749
Skok1 mm 880 1281
Maksymalne ciśnienie zasilania sprężonego powietrza MPa 0,6
Minimalne ciśnienie zasilania sprężonego powietrza MPa 0,3
Siła docisku (przy ciśnienie zasilania 0,4MPa) kN 2,0


1 - istnieje możliwość wykonania długości w stanie zsuniętym i skoku podpory wg wymagań klienta. 

Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.