Relacje inwestorskie
Kontakt inwestorski

Jerzy Góra
Pełnomocnik Zarządu ds. Relacji Inwestorskich

T: + 48 (32) 604 09 27
E: jgora@moj.com.pl

Relacje inwestorskie

26-07-2021
RB-13/2021
Transakcje z GK FASING S.A.
01-07-2021
RB-12/2021
Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o.
23-06-2021
RB-11_2021
Ustanowienie hipotek umownych łącznych na rzecz Banku PEKAO S.A.
31-05-2021
RB-10_2021
Uchwały podjęte przez ZWZ MOJ S.A. na posiedzeniu w dniu 31.05.2021 r.
31-05-2021
RB-9_2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki MOJ S.A. odbytym w dniu 31maja 2021 roku
Wszystkie raporty
27-05-2021
SA-Q1_2021
Raport okresowy za I kwartał 2021 r.
20-05-2021
SA-R_2020
Raport roczny za 2020 rok
25-11-2020
SA-Q3_2020
Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
15-09-2020
SA-P_2020
Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2020 r.
17-06-2020
SA-Q1_2020
Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
Wszystkie raporty
28-01-2021
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
Wszystkie raporty
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.